Priser

Prisliste Maj 2021

Fotografering eller videoptagelser på lokation i Sønderjylland … kr. 895,- pr. time

Foto eller video optagelser med indbygget Hasselblad kamera med Mavic 2 Pro drone … kr. 1.095,- pr. time

Virtual Reality 360 graders foto eller video optagelser … kr. 1.095,- pr. time

Virtual Reality 360 graders droneoptagelser med Insta 360 aerial setup monteret Mavic Pro 2 … kr. 1.295,- pr. time

Produktfotografering i eget studie … kr. 795,- pr. time

Redigering via Adobe Photoshop, Lightroom (foto) eller Premiere Pro (video) … kr. 595,- pr. time

Der afregnes som minimum 1 time pr. opgavetype.

Kørselstillæg udenfor Aabenraa er den altid gældende af staten fastlagte kørselstakst pr. km

Der afregnes efter endt opgave på lokation eller i mit studie for selve fotograferingen.

Slutregning tilsendes når det endelige forbrug af redigeringstimer på opgaven kendes.

Fast pris på opgaver gives også gerne.

Kredit kun efter forudgående aftale.

Der kan betales med mobile pay eller via straksoverførsel.

Alle priser er excl. moms.

FAQ – Ofte stillede spørgsmål

Online Galleri

Alle filer bliver lagt op i et online galleri, hvorfra du i ro og mag kan vælge dine billeder, når du har tid.

Tidshorisont

Jeg bestræber mig på det hurtigst mulige workflow oglover normalt max 3 dage inden dine filer ligger online.

Brugsret

Når du køber en fil, har du brugsret til den. Dvs du må bruge den, som du vil til eget forbrug.

Det er dog ikke lovligt at sælge din fil videre.

Download

Når dine filer er færdig redigerede, modtager du et link, hvorfra du kan downloade dem til din egen PC.

Betaling

Fotoshoot betales kontant efter optagelserne.

Slutregning med anvendt redigeringstid bliver sendt med mail og skal betales med mobilepay, dankort eller bankoverførsel inden levering.

Ved bryllupsfotografering gælder denne betalingsmåde:

50% depositum på dato for accept af mit tilbud

25% efter fotoshoot på bryllupsdagen

25% ved levering som typisk foregår i mit studie

DATASIKKERHED

Dine billeder ligger online i 3 mdr. Derefter bliver de gemt på en server –typisk i 5 år. Så mister du dine billeder, har jeg dem stadig.

Jeg fotograferer normalt altid i RAW og JPEG (raw er det digitale negativ og JPEG er den komprimerede version fra kameraets algoritmer. Jeg bruger primært Canon & DJI grej.

Generelle forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser

Ved Aabenraa Fotografen (AF) forstås firmaet registreret under CVR. nr. 33109482 ved Klaus Willis Andresen som fotografisk virksomhed. Virksomheden er et enmandsselskab og er ejet alene af Klaus Willis Andresen.

Virksomhedens adresse er: H P Hanssens Gade 42, 6200 Aabenraa

Booking:
Ved booking forstås en skriftlig eller verbal kontrakt indgået mellem AF og kunden. Denne kontrakt er legalt bindende og ved aflysning af kunden uden acceptabel tidshorisont (senest kl 22 dagen før) påregnes et afbestillingsgebyr på 30% af aftalte pris. Dette gebyr er til betaling under gældende betalingsbetingelser.
En booking kan først anses som bekræftet når kunden vender tilbage med afslag eller tilsagn til fotografens forslag om tid. Indtil dette er gjort er denne tid teknisk set stadig til rådighed for andre kunder og kan bookes til anden side. Dog har kunden 24 timer til at af eller bekræfte bookingen, sker dette ikke indenfor denne periode, frigives tiden som nævnt ovenfor. Det er ikke muligt at holde tider over længere tid uden bekræftelse.
Pga flere faktorer, bl.a. evt opbygning af forretningen, sygdom og ventelister kan der være tale om ændringer på tider. Tider ændres af fotografen ved kontakt på email. Ved booking hos AF accepteres disse betingelser og man gør sig forpligtet til at dagen før og på selve dagen at holde øje med sin email for ændringer. Det er kundens ansvar at dette gøres.
Ingen booking er bekræftet uden fotografens tilkendegivelse af at denne er modtaget.

Kontrakt:
Ved kontrakt forstås aftalen indgået mellem AF og kunden. Kontrakten indeholder emner specificeret af fotografen som aftalt og anses som indgået ved kundes tilsagn på email. Email adresser, personlige detaljer osv videregives aldrig til anden side.
AF kan til enhver tid opsige kontrakten og opgøre udestående per dags dato, hvis kunden optræder på en måde, at samarbejdet ikke længere vil være formålstjenstligt for begge parter. Definitionen af acceptabel opførsel er til enhver tid op til fotografen at bedømme. Fotograferinger baseres på et gensidigt tillidsforhold af meget personlig karakter – derfor kan der forekomme situationer hvor det dømmes at dette forhold er så beskadiget at samarbejdet ikke kan forsætte. Der reserveres også ret til at opsige dele af en aftale hvis dette vil føre til situationer, som ikke vil være positive for fotografens udtryk. Alle beslutninger er endelige.


Tilbud om fotografering:
Et tilbud om fotografering gives på skrift. Dette er gyldigt i max 24 timer (betalingsfotograferinger) og skal bekræftes af kunden indenfor dette tidspunkt, med mindre andet er aftalt. Kommer der ikke bekræftelse kan tid og pris være ændret.
Ved højtider – jul, påske, ferier eller bededage/mærkedage er tilbud skal et tilbud om en tid bekræftes indenfor 12 timer.
Tilbud hvor der nævnes flere mulige tider gives med forbehold for først til mølle, og der kan ikke gives garanti om en tid indenfor ovennævnte tidshorisonter.
Tilbud og kommunikation gøres via email og ikke telefonisk. Der svares ikke på sms henvendelser på fotografens eller dennes families private telefonnumre, som man har erhvervet sig ved adressesøgning. Alt kommunikation foretages via email via hjemmeside, email eller evt. facebook messenger.
Tilbud om projektfotograferinger gøres når der er tid dertil. Projekter kan aflyses uden grund og fotografen har ikke pligt til at oplyse sine forretningsmetoder eller metoder for at udstede tider til kunden.


Tilbud om fotografering
Priserne givet er gyldige 1 måned fra datoen de er givet med mindre andet er aftalt.
Når en fotografering er afsluttet og billeder præsenteret til udvælgelse er det kundens ansvar at få disse bestilt indenfor den periode, som gældes acceptabel på dette tidspunkt. Med mindre andet er aftalt denne periode en uge fra upload. Fjernes billederne kan disse uploades igen mod gebyr.
Bestilles billeder på en senere dato er priser på dette tidspunkt gældende

Fotografering:
Mht fotografering aftales dette i forvejen. Fotografen har ideer og tager gerne imod samme fra kunden.
En standard fotografering er indenfor 1 time. Dette er fra ankomst til afgang.
Man skal ALDRIG være bange for, at kontakte mig for at flytte en tid.
Fotograferingen er kun for den person/de personer, for hvem det er booket
Leveringstiden af det fysiske medie er i typisk indenfor 1-2 uger alt efter forretningsrutiner og bestillinger. Eneste ændring til denne betingelse påligger, skulle fotograferingen finde sted op til en ferie. Skulle dette ske, pakkes billederne efter afsluttet ferie – der er ingen max leveringstid i dette tilfælde, men dette vil være informeret til kunden i forvejen før fotografering
Alle print laves i eget studie med speciel egnet printer fra Canon, som kan lave print op til format 1067 mm i forskellige papirkvaliteter, som plakater og som opklæbsprint.

Billeder:
Billeder bliver leveret i henhold til aftale og forud besigtigelse af kunden på hjemmesiden. Det skal nævnes at det digitale medie, farvegengivelse og formater er optimeret til fremvisning og at det fremkaldte medie kan variere i henhold til dette.

Fotografen beskærer billedet hvis dette er nødvendigt i henhold til gængse internationale standarder og dermed formatet kunden vælger.

Betalingsbetingelser:

Alle kontrakter er betalbare ved godkendelsen af materialet (digitalt).
Der kan hvis nødvendigt indgås aftaler om delbetalinger. Der er ingen rente eller gebyrer på delbetalinger.
Faktura udstedes ved færdiggørelse og før bestilling af evt billeder Er der økonomiske grunde til manglende betaling bedes dette informeres til mig så hurtigt som muligt så en eventuel afbetaling kan arrangeres. Informeres jeg ikke derom følges ovenstående betingelser.

Priser:
Priser er inklusive almindelig kørsel i Aabenraa med 10 km omkreds. Udover dette påregnes almindelig kørselstakst på kr 3,80 per km. Dette tillægges faktura ved afregning.


Reklamation:
Ved reklamation efter besigtigelse af billeder tilbydes omfotografering så hurtigt som muligt og passende for begge parter. Der tilbydes KUN omfotografering hvis det dømmes fra fotografens side at der ikke er materiale som kvalitetsmæssigt er passende. Hvis fotografen har leveret nok materiale til opfyldelse af det brief der er sat og indenfor de parametre hvormed fotograferingen foregik og det vurderes af billederne er af sådan en kvalitet at disse må anses som acceptable tilbydes IKKE omfotografering. Der kan i sjældne tilfælde ses bort fra betaling af fotograferingen.
I de tilfælde hvor fotografen tilbyder omfotografering destrureres billederne fra første fotografering derefter og er IKKE til rådighed for valg når der kræves omfotografering. Det er ikke muligt at købe nogle af billederne fra første fotografering – ønskes dette bliver omfotograferingen faktureret som en seperat fotografering i henhold til gældende priser.
Ved reklamation skal fotografen kontaktes så hurtigt som muligt indenfor 2 dage fra modtaget materiale. Reklamationsretten ophører efter 7 dage fra modtaget materiale om dette er digitalt til gennemgåelse, som print eller på digitalt afleveret materiale.
Hvis der reklameres skal materialet som nævnes returneres til fotografen i den indpakning og stand den ankom. Sker dette ikke er prisen for materialet betalbart. Billederne er fotografens ejendom til disse er betalt.
Ved reklamation taler fotografen og kunden om en tilfredsstillende løsning på problemet, og skal der udleveres nyt materiale så aftales dette og sker ved returnering af det først leverede materiale.
Kunden bærer selv omkostningen ved at returnere til fotografen dog er materialet ikke i henhold med original kontrakt så bærer fotografen omkostningen for returneringen af nævnte materiale.

Opsigelse af indgået aftale / kontrakt
Ønsker kunden at opsige sin aftale ud fra reklamationsgrunden som nævnt ovenfor (indenfor 7 dage fra første fotografering og modtagelse af produktet) refunderes beløb indbetalt eller aftalen erklæres annulleret af fotografen ved skriftlig bekræftelse. Beløbet refunderes i fuld hvis dette er betalt, billeder tilbageleveres og bruges disse af kunden i nogen henseende tales der om brud på ophavsretten og dette videregives til advokat.


Der kan i specielle tilfælde ses bort for ovenstående hvis kontrakten opsiges af gyldige grunde, økonomiske grunde eller med gensidig aftale med fotografen. Fotografen kan ved ytring af mistillid overfor kvalitet eller ydelse i forvejen for en fotografering opsige aftale med øjeblikkelig varsel. Depositum refunderes ikke i disse henseender.

Der forventes en god tone til enhver tid. Der accepteres ikke aggresive kommentarer, opførsel eller en opførsel som af fotografen anses som meget sårende. Husk til enhver tid, at jeg som fotograf har en afslappet tilgang til hver eneste fotografering, der smiles, der grines og der laves sjov… alt sammen med til at skabe en dejlig atmosfære for små såvel som voksne. Hvis der laves personlige angreb, ytres vrede eller negativitet i en sådan grad, at jeg som fotograf ikke føler, at vores samarbejde kan fortsætte, så opsiges dette med det samme. Det skal tilføjes at enhver sådan opsigelse ville gøre mig utrolig ondt, og jeg ville foretrække, hvis man ytrede det på forhånd, hvis man syntes, at min afslappede tilgang er grænseoverskridende for en selv. Det er utrolig vigtigt at huske, at for at billederne netop bliver af den kvalitet som de er, med mit unikke udtryk, så forudsætter det, at der er en god ånd og et godt samarbejde fotograf og kunde imellem.

Fotografen kan til enhver tid, uden at afgive grund derfor, aflyse en tid eller aftale om fotografering. Der ydes på intet tidspunkt økonomisk bod mod fotografering hos anden fotograf skulle dette være dyrere.

Kontrakter indgåes med de betingelser der er aftalt. Sker der væsentlige ændringer i forudsætningerne, fx ved flere personer eller deling af fotografering over flere gange, anses første tilbud som anulleret og fotograferingen afregnes med standard gældende priser.

Ophavsret:
Fotografier, video eller droneoptagelser tilhører til enhver AF. AF må benytte billeder til reklamemæssige fremstød hvis det skønnes de er passende herfor.

Benyttes tilbud om gratis fotografering (TFP – Time For Photo) tilhører billederne til enhver tid fotografen og denne må bruge disse – så længe disse anonymiseres eller er smagfuldt  Det er tilladt at dele billeder vha share eller tagge på facebook.

Ophavsret: Der gælder den enhver tid gældende lovgivning på området fastsat såvel indenfor DK som i den øvrige del af verden.

Der henvises til LBK nr. 1144 af 23/2014 – Bekendtgørelse af lov om ophavsret:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/1144